Poseł Czesław Siekierski w Tematach dnia

Drukuj
Opublikowano

W niedzielę w 21 lutego 2013 roku gościem redaktor Magdaleny Drohomireckiej w programie ”Tematy dnia” był  Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.  Tematem wywiadu były inwestycje Małopolski w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Poseł odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in. środków jakie zostaną przeznaczone na  wsparcie dla rolnictwa. Wyjaśnił, że z perspektywy Unii Europejskiej wynegocjowany budżet jest korzystny, ponieważ wysokość dotacji jakie otrzymają polscy rolnicy będą zbliżone do średniej europejskiej – jest to możliwe dzięki kompetencjom do tego, żeby przesunąć część środków z drugiego do pierwszego filaru a braki w drugim filarze uzupełnić środkami z budżetu krajowego. W rezultacie osiągamy zaplanowany poziom budżetu. Poseł Siekierski zaznaczył również, że większe środki w budżecie to nie tylko więcej dla rolnictwa, ale także większe możliwości rozwoju infrastruktury, internetu, czy wsparcia dla przedsiębiorców.

Redaktor Drohomirecka spytała również o list, który Poseł Czesław Siekierski wspólnie  z Posłem Jarosławem Kalinowskim wystosowali do Premiera, w którym poruszyli temat rolnictwa w negocjacjach budżetowych.  

W dalszej części wywiadu Siekierski wymienił priorytety jakie jego zdaniem są ważne dla  Małopolski oraz na realizacje, których musimy zwrócić największą uwagę. Są to takie dziedziny jak:  przedsiębiorczość – ponieważ musimy kreować rozwój oraz tworzyć nowe miejsca pracy, inwestycje w sektorze wodnym – ponieważ gospodarka wodna to problem tak samo duży jak gospodarka energetyczna i nie możemy jej zlekceważyć, a także inwestycje w  sektor nauki. Niewątpliwie Małopolska jest swego rodzaju polskim centrum intelektualnym i musimy to wykorzystać inwestując w nowoczesne laboratoria oraz wspierając projekty badawcze.

Eurodeputowany poruszył również kwestię obrotu ziemią rolną – ponieważ od wielu lat brakuje uregulowań, które przyczynią się do tego, że obrót ziemią będzie na takim poziomie, który pozwoli rozwijać się rolnikom.

Na koniec został poproszony o ocenienie dotychczasowego wykorzystania środków z obecnej perspektywy finansowej na poziomie  Małopolski. W odpowiedzi zaznaczył, że wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej w Polsce jest na wysokim poziomie, ale mimo to wciąż musimy dokonywać tylko racjonalnych inwestycji. Polska gospodarka stanie się innowacyjna tylko wtedy, kiedy kolejne inwestycję będą kreować ciągły rozwój.

 

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates.